Giriş Çıkış Yasağı Olan Şehirler Listesi
Giriş Çıkış Yasağı Olan Şehirler Listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün (03.04.2020) itibariyle korona virüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında yeni kararlar açıklandı. Bu kararlar; 20 yaş altının sokağa çıkmasının yasaklanması, 65 yaş olan sokağa çıkma yasağının 60 yaşa çekilmesi, toplu alanlarda maske takma zorunluluğu ve 3 adım mesafe zorunluluğunun yanı sıra 31 şehirde de giriş-çıkış yasağı olarak açıklandı. Bu 31 şehirden 30’u büyükşehirler ve 1 tanesi ise kronik hastalık oranının yüksek olduğu Zonguldak olarak belirlendi.

Hangi Şehirlerde Giriş Çıkış Yasağı Uygulanıyor?

Türkiye’de toplamda 30 adet büyükşehir vardır. Yeni alınan Kovid 19 tedbirleri kapsamında bu şehirlerin tamamında giriş-çıkış yasağı uygulanacaktır. Büyükşehirlere ek olarak Zonguldak ilinde de bu yasak uygulanacaktır. Bunun sebebi Zonguldak’ta kronik hastalığa sahip olan nüfusun oranının yüksek olmasıdır. Bu sebeple toplamda 31 şehirde giriş çıkış yasağı uygulanması kararlaştırılmıştır.

Alınan karar kapsamında giriş-çıkış yasağı uygulanacak şehirler 15 gün süreyle dışarıdan girişlere ve şehirden çıkışlara kapatılacaktır. Ayrıca açıklanan kararda ihtiyaç halinde bu sürenin uzatılacağı da belirtilmiştir.

Giriş çıkış yasağı gelen şehirlerin listesi şu şekilde;

 1. İstanbul
 2. Ankara
 3. İzmir
 4. Adana
 5. Antalya
 6. Aydın
 7. Balıkesir
 8. Bursa
 9. Denizli
 10. Diyarbakır
 11. Erzurum
 12. Eskişehir
 13. Gaziantep
 14. Hatay
 15. Kahramanmaraş
 16. Kayseri
 17. Kocaeli (İzmit)
 18. Konya
 19. Malatya
 20. Manisa
 21. Mardin
 22. Mersin
 23. Muğla
 24. Ordu
 25. Sakarya
 26. Samsun
 27. Şanlıurfa
 28. Tekirdağ
 29. Trabzon
 30. Van
 31. Zonguldak

Şehir Giriş/Çıkış Tebirleri ve Yaş Sınırlaması İç İşleri Bakanlığı Genelgesi

Bu illerde özel araçlarla da olsa giriş çıkış yapmak 15 günlüğüne yasaklanmıştır.

Sayı : 89780865-153-
Konu: Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm
Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından
oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal
izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı
hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile
toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından
birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için
bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve bazı şehirlerimiz için ek
tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları
 doğrultusunda, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27
nci ve 72 nci maddesi kapsamında il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması
gerekmektedir;
A- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun,
Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;
1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu
ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü
saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır.
2- Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinden
kalmaları esas olacaktır.
3- Bu illerde aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.
a-) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak
üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi
ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat
yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler
ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını
gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu
şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim
sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak
zorundadırlar.
b-) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı
yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu
şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme
molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır
c-) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin
nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına
dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış
yapabileceklerdir.
d-) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve
işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan
(yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
e-) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış
yapabileceklerdir.
f-) Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Valiler başkanlığında ilgili meslek
kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan
“İl Pandemi Kurulları” nın önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş
olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış
yapabilecektir.
B- 81 İlimizi Kapsayacak Şekilde; 
1- Tüm il ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları
03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanacaktır.
2- Tüm illerde 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren şehir içi hareketliliğinin en
aza indirilmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin, İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi, İl Pandemi
Kurulunca tavsiye edilen hususların İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak
uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır.
3- İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız
ve çalışanlar maske ile gireceklerdir. Maske takma zorunluluğu pazarlarda satıcılar için de geçerli
olacaktır.
4- İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi
gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyecek, yan yana yürüyen
vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine dikkat çekilecektir.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca
gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılması hususunda;
Gereğini önemle arz ve rica ederim.
Süleyman SOYLU
BAKAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here